krupinėti

krupinėti
krupinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. 1. iter. krupinti: Dar vis krupinėju po biškį, kad ir nediktas (nestiprus) Šll. Ko tu čia krupinė́ji (kaip krupis)? J(Als). Atsiklastęs, atsisagstęs, vos galia krupinėti LTR(Vdk). 2. slampinėti, valkiotis: Krupinė́jo pusplikis po lauką, i kranka (kosti) daba Vvr. Krupinė́k čia po indus, kol kur įvirsi Lkv. \ krupinėti; nusikrupinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kriupinėti — kriupinėti, ėja, ėjo žr. krupinėti 2: Kur kriupinėjai taip ilgai? Kal …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusikrupinėti — pavargti bevaikščiojant, nusivaikščioti: Sena boba krupinėdama nusikrupinė[ja] (nusivaikščio[ja]) aplei ūkį J. krupinėti; nusikrupinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”